134475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
637
1881
131263
4017
5854
134475

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-19 12:17

รองอธิบดีกสร.ประธานการประชุมหารือกรณีการตรวจร่วมกันของชุดเฉพาะกิจ

Post on 13 มีนาคม 2560
by Area2
ฮิต: 371

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการตรวจร่วมกันของชุดเฉพาะกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ๒. พิจารณา หารือการดำเนินการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานของชุดเฉพาะกิจระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมการจัดหางานทั้งในระดับกรมและจังหวัด ซึ่ง กสร. ได้มีแผนการตรวจและดำเนินการออกตรวจของชุดเฉพาะกิจ โดยกำหนดเป้าหมายในการตรวจ เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (งานตรวจ.pdf)งานตรวจ.pdf 2218 kB